Sme pripravený pre vaše projekty

zemné práce, demolačné práce, úprava terénu aj realizácie menších stavebných prác

O spoločnosti

Firma PFM Service s.r.o. pôsobí na Slovenskom trhu od roku 2014. Počas celého obdobia sa zameriava na: zemné práce, demolačné práce, úprava terénu aj realizácie menších stavebných prác.

Realizácia

V rámci realizácie zemných prác sa zameriavame na výkopové práce a úpravy terénu. Vďaka technickému vybaveniu a dobrým skúsenostiam našich pracovníkov a strojníkov dokážeme efektívne zabezpečiť výkopy základových pásov a dosiek, hĺbenie rýh a kanálov a takisto hrnutie zeminy a sypkých materiálov. Súčasťou ponúkaných služieb je aj planírovanie a svahovanie spolu s doplnkovými službami demolačných a recyklačných prác.. Pri zemných prácach poskytujeme bezplatné poradenstvo. Prídavné zariadenia strojov umožňujú rozšírenie a optimalizáciu vykonávaných prác

Kopacie a upravovacie práce vykonávame na spevnených plochách alebo menej stabilných ako i v náročnom teréne.

Stavebné práce

Vykonávame aj stavebné práce menšieho rozsahu, ako sú prípravné práce pre stavbu, inžinierske siete, hrubé stavby, oporné a gabiónové múry a pod. Vždy sa snažíme splniť všetky predstavy našich klientov a preniesť ich do našej práce


Individuálnym prístupom ku každému zákazníkovi sa snažíme neustále zlepšovať nami ponúkané služby, aby sme uspokojili a vyhoveli  potrebám čo najširšiemu počtu našich stálych, ako aj nových zákazníkov a obchodných partnerov.

Okrem týchto služieb sa spoločnosť zaoberá aj činnosťou:

Špecialista požiarnej ochrany

Bezpečnostný technik

Banská činnosť

Ponuka

Strojné zariadenia a mechanizmy na zemné práce:

  • Báger CAT 329 D – lyžica 1,3 m3
  • Báger Hitaschi Zaxis 250 – lyžica 1,06 m3 a 1,5 m3
  • Nakladač Doosan DL 400
  • Traktorbáger Volvo BL 71 – lyžica 30,60,80 , svahovka a paletizačné vidly

Máte záujem o naše služby?

V prípade otázok alebo doplňujúcich informácií, kontaktujte nás

© 2019 PFM SERVICE | ELEMENT DESIGN