Kontakt

Základné údaje o spoločnosti:

PFM Service s.r.o.,
Jánošíkova 8, 040 01 Košice

IČO: 47994941
DIČ: 2024168454
IČ DPH: SK2024168454
Zapísaná v OR Okresného súdu Košice I., Vložka sro. Číslo zápisu: 36657/V

Mobil: 0903 628 821
Mobil: 0903 628 814
Mobil: 0903 921 273

© 2019 PFM SERVICE | ELEMENT DESIGN