Banská činnosť

Banská činnosť

  • Vykonávanie trhacích prác – TVO
  • Vedúci lomu – bezpečné riadenie banskej činnosti pri povrchovom dobývaní
  • Projektovanie a navrhovanie objektov – banská činnosť

Odborne spôsobilý: Ing: Matúš Harčár
Mobil: 0903 565 821

Máte záujem o naše služby?

V prípade otázok alebo doplňujúcich informácií, kontaktujte nás

© 2019 PFM SERVICE | ELEMENT DESIGN